OM HALLBERGS

Allt började i ett kök i Rydboholm för snart 75 år sedan


Ture Hallberg tillverkade den första lampskärmen i sitt kök i Rydboholm 1945, då denna behövdes i det egna hemmet, efter några trevande försök så var det hela igång. Under de första 14 åren av vad som då var Partifirman Ture Hallberg, tillverkades alla skärmar helt av hemarbetare. Firman var då endast en bisysselsättning för Ture Hallberg som jobbade som tryckare på Rydboholms Aktiebolag(RAB). År 1959 inköptes fastigheten Rönneslätt från RAB och samma år anställdes de första fast anställda arbetarna. Fastigheten Rönneslätt blev snabbt för liten då efterfrågan på skärmar var stor och redan år 1960 flyttades tillverkningen till RAB’s gamla tjänstebostad “Villan”. Här bedrevs tillverkningen fram tills år 1963 då den flyttades till RAB’s gamla ålderdomshem, “Hemmet”. Firma Ture Hallberg har nu vuxit sig till fabrik med stor kapacitet och 20 fast anställda och 65 hemarbetare. Firman omsatte 1964 1,4 miljoner.             


År 1966 ombildades företaget till Ture Hallberg Lampskärmar AB. Efterfrågan fortsatte att öka och 1968 var behovet av större och rationellare lokaler stort. Dåvarande Viskafors kommun erbjöd sig att sälja en bit mark mellan Rydboholm och Viskafors, till Ture Hallberg. Tillstånd för en byggnation gavs 1970 och ett år senare stod den första fabriksbyggnaden färdig. Den följdes sedan av ytterligare byggnader. Nästan 50 år senare ligger Hallbergs of Sweden fortfarande kvar i Viskafors

Än idag bedrivs produktion på stor skala i Viskafors och Vi är stolta att titulera oss som en av Europas största Lampskärmastillverkare.


 Grundaren Ture Hallberg utanför nybyggda fabriken 1971