Ansök om att bli återförsäljare
Jag/Vi försäkrar att de uppgifter som lämnats är riktiga och fullständiga samt att jag/vi tagit del av och accepterat de nedanstående angivna villkoren.
Jag/Vi är medvetna om att varorna säljs med äganderättsförbehåll.
Jag/Vi medger att Hallbergs Belysning AB inhämtar kreditupplysningar och referenser.
Jag/Vi är medveten/na om att ansökan kan avslås utan att förklaring lämnas.
Jag/Vi förbinder mig/oss att utan dröjsmål till Hallbergs Belysning AB anmäla adressändring samt eventuellt i övrigt förändrade omständigheter som kan komma påverka kreditbedömningen.